Понедельник, 28.05.2018, 10:45
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
"Шепетівкагаз"
Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації

Форма входу
Особистий кабінет

Категорії розділу
Мої статті [90]
Інформація для акціонерів [29]

Меню сайту

Отримання субсидії

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Головна » Статті » Мої статті

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2013 рік

    

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ»

 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів за 2013 рік

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз», код за ЄДРПОУ 03361394, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Економічна, 29, тел. (03840)5-61-15

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

http://shepetivkagaz.ucoz.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності

Приватна аудиторська фірма «Аудитсервіс», код за ЄДРПОУ 21323931

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство).* Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини

Загальні чергові збори проведено 05.03.2013р.

Порядок денний

1.Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про обрання голови і секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз». Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз».  2.Звіт правління ПАТ «Шепетівкагаз» про результат фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.  3.Звіт наглядової ради ПАТ «Шепетівкагаз» про проведену роботу за 2012 рік.  4.Звіт та висновок ревізійної комісії ПАТ «Шепетівкагаз» за 2012 рік. 5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2012 році. Затвердження розміру дивідендів. 6.Про попереднє схвалення значних правочинів. 7.Про викуп власних акцій ПАТ «Шепетівкагаз».

Пропозицiї щодо перелiку питань до порядку денного подавали голова наглядової ради Петренко Г.М., голова правлiння Турiнський В.В.

6. Інформація про дивіденди.* Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається

 

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн

 

-

179153,54

-

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн

 

-

0,56

-

Сума виплачених дивідендів, грн

 

-

171310,21

-

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

березень

2013

-

 

-

Дата виплати дивідендів

грудень

2013

-

 

-

Опис

Виплата дивідендів здійснювалась у 2013 році за 2012 рік

             

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

9113

9097

Основні засоби (за залишковою вартістю)

7328

5444

Довгострокові фінансові інвестиції

39

39

Запаси

696

872

Сумарна дебіторська заборгованість

6918

6408

Грошові кошти та їх еквіваленти

784

1167

Власний капітал

4561

2491

Статутний капітал

1272

1272

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

418

420

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

9619

10037

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1,50

1,51

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1,50

1,51

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

318000

318000

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

-

-

у відсотках від статутного капіталу

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

-

-

ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Голова правління                              __________________                              Турінський В.В.

                                                                                                             (підпис)

М.П.                                             29.04.2014

Категорія: Мої статті | Додав: Ksusha (29.04.2014)
Переглядів: 262 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright MyCorp © 2018