Воскресенье, 18.11.2018, 05:28
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
"Шепетівкагаз"
Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації

Контакт-центр (03840) 5-24-55
 Аварійно-диспетчерська служба - 104
Форма входу
Особистий кабінет

Категорії розділу
Мої статті [105]
Інформація для акціонерів [31]

Меню сайту

Отримання субсидії

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Головна » Статті » Мої статті

Протокол загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Шепетівкагаз

Протокол №19

загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації  "Шепетівкагаз"

 

 

09 квітня 2014 року                                                                                            м. Шепетівка

 

Збори розпочаті о 10 годині 30 хвилин.

Затримка в часі по проведенню зборів відбулася по причині прибуття на збори представників політичних партій та членів самооборони м. Шепетівки  для ознайомлення з матеріалами, які виносяться по порядку денному на розгляд загальних зборів акціонерів. Після ознайомлення з матеріалами зборів та проектами рішень визначились, що збори акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз» проводяться згідно чинного законодавства в межах повноважень прийняття рішень відповідно до Статуту товариства та Закону України «Про акціонерні товариства», після чого представники вибачились і покинули залу засідання.

Статутний капітал публічного акціонерного товариства «Шепетівкагаз» складає 1272 000 гривень, який розподілений на 318 000 простих іменних акцій, номінальна вартість 4 гривні кожна. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Шепетівкагаз» 03 квітня 2014 року. Станом на 9 квітня 2014 року акціонерами товариства є 1075 акціонерів, в тому числі юридичних осіб – 2, це НАК «Нафтогаз України» та ПП «Поділлягаз».

Реєстрація акціонерів проводилась згідно даних зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів товариства, складеного публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» та реєстру акціонерів, які прибули на загальні збори акціонерів 09 квітня 2014 року.

Збори відкрив голова наглядової ради ПАТ "Шепетівкагаз" Петренко Григорій Миколайович.

Слухали: Виступ Петренка Григорія Миколайовича.

Шановні акціонери!

  Згідно рішення наглядової ради протокол № 1 від 8 січня 2014 року оголошені чергові загальні збори акціонерів, які відбудуться сьогодні 9 квітня 2014 року. Реєстрацію акціонерів, які прибули на збори, посвідченнями їх повноважень займалась реєстраційна комісія, призначена наглядовою радою у складі: Личика Валентина Веніаміновича, Папаша Івана Якимовича, Осташевського Андрія Анатолійовича.

Слово для ознайомлення з протоколом реєстраційної комісії надається Личику Валентину Веніаміновичу, який зачитав протокол від 09.04.2013р.

Протокол

засідання реєстраційної комісії ПАТ «Шепетівкагаз»

 

м. Шепетівка                                                                 9 квітня 2014 р.

Присутні:

Голова комісії - Личик В.В.

Члени реєстраційної комісії – Осташевський А.А., Папаш І.Я.

 

 

Порядок денний

 

 1. Підсумки реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів та перевірка повноважень акціонерів (їх представників).
 2. Підрахунок наявності кворуму для проведення зборів.

По питанню 1 і 2 порядку денного доповідає голова комісії Личик В.В.

1.1. Реєстрація учасників зборів розпочалася вчасно о 8 годині 30 хвилин і закінчилась в 9 годині 30 хвилин.

При перевірці повноважень та при реєстрації довіреностей невідповідностей не виявлено.

За період роботи реєстраційної комісії не виявлено ніяких порушень чинного законодавства. Всі прибулі акціонери допущені на збори і всім видані реєстраційні картки та бюлетені для голосування.

Акціонери і їх представники, які беруть участь в Загальних зборах, зареєстровані зазначеними кількостями голосів, яку має кожен учасник за принципом: одна акція – один голос.

        1.2.При підрахунку голосів учасників зборів для визначення наявності кворуму встановлено:

Зареєстрована кількість голосів: 208525

що становить 65,6 відсотків до Статуту.

Вирішили:

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори ПАТ «Шепетівкагаз» визначаються правомочними.

Голова реєстраційної комісії     (підпис)          Личик В.В.

Член комісії                               (підпис)           Осташевський А.А.

Член комісії                                        (підпис)           Папаш І.Я.

 

Петренко Г.М.: Є пропозиція затвердити протокол реєстраційної комісії.

Прошу проголосувати:

Хто "За" – одноголосно, "проти" – немає , "утримались"- немає

Протокол від 09.04.2014р. реєстраційної комісії  затверджений.

Як видно з протоколу реєстраційної комісії кворум необхідний для проведення загальних зборів є.

Загальні збори акціонерів ПАТ "Шепетівкагаз" вважаються відкритими.

Всім акціонерам були направлені повідомлення про оголошення загальних зборів, в тому числі НАК «Нафтогаз України», якій на її запит були направлені всі документи і матеріали по проведенню зборів, але представник НАКу на збори не зявився.

На наших зборах присутній представник юридичної особи  - акціонер нашого товариства згідно пред'явленого ним доручення:

 • Раєв Ігор Володимирович – директор ПП "Поділлягаз" 

Для ведення зборів необхідно обрати президію зборів. Є пропозиція президію зборів обрати у складі 2 чоловік. Інші пропозиції будуть? Немає. Прошу проголосувати.

Хто "За" – одноголосно, "проти" – немає , "утримались"- немає

Рішення прийнято одноголосно.

Поіменно:

 • Турінський Володимир Володимирович – голова правління ПАТ "Шепетівкагаз"
 • Петренко Григорій Миколайович – голова наглядової ради ПАТ «Шепетівкагаз

Голосувати  будемо списком, чи окремо по кожній кандидатурі? Є пропозиція голосувати списком.

Хто за дані кандидатури, прошу проголосувати.

 Хто "За" – одноголосно, "проти" – немає , "утримались"- немає

Рішення прийнято одноголосно.

Прошу членів президії зайняти місця за робочим столом.

На розгляд загальними зборами акціонерів виноситься слідуючий порядок денний:

 

 1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів  та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. Про затвердження порядку (регламенту) роботи загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт правління про результат фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік.
 3. Звіт наглядової ради за 2013 р.
 4. Звіт та висновок ревізійної комісії за 2013 р.
 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013р. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2013 році. Затвердження рішення про виплату та розміру дивідендів.
 6. Про вчинення значних правочинів.
 7. Збільшення статутного фонду товариства.
 8. Створення дочірнього підприємства, затвердження його статуту та виділу майна.
 9. Зміни до статуту товариства.

 

Є пропозиція затвердити оголошений порядок денний чергових загальних зборів акціонерів скликання 9 квітня 2014 року.

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати.

Хто "За" – одноголосно, "проти" – немає , "утримались"- немає

Рішення прийнято одноголосно.

Переходимо до розгляду питань порядку денного.

По першому питанню порядку денного слово надається Цемик Ганні Захарівні, яка вносить пропозицію і зачитує проект рішення №1 від 09.04.2014р.

Інші пропозиції будуть? Немає. Прошу проект рішення №1 від 09.04.2014 року загальних зборів акціонерів ПАТ "Шепетівкагаз"  прийняти  за основу. Хто "за", "проти", "утримались". Доповнення і зміни будуть? Немає. Прошу проголосувати і надати бюлетень №1 для голосування до лічильної комісії.

Слово надається голові лічильної комісії Личику Валентину Веніаміновичу, який зачитав протокол лічильної комісії №1 від 09.04.2014р. (протокол №1 додається)

 Голова зборів: За результатами голосування зачитано і прийнято рішення загальних зборів №1 від 09.04.2014 року (рішення №1 додається).

Постановили:

 1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз» у складі:

голова лічильної комісії – Личик Валентин Веніамінович

члени комісії: Папаш Іван Якимович

                         Осташевський Андрій Анатолійович

 1. Обрати головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз» Турінського Володимира Володимировича – голову правління ПАТ «Шепетівкагаз».
 2. Обрати секретаріат загальних зборів акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз» у складі 2-х чоловік: Раєву Валентину Миколаївну і Ловінську Світлану Василівну.
 3. Затвердити слідуючий регламент роботи загальних зборів акціонерів:
 • по питанню 2 звіт правління – до 30 хвилин
 • з питань 3 і 4 порядку денного – до 15 хвилин
 • з питань 5, 6, 7 порядку денного – до 10 хвилин
 • з питань 8, 9 порядку денного – до 10 хвилин
 • виступ по обговорюванню питань – до 5 хвилин
 • перерву не оголошувати
 1. Обрати редакційну комісію у складі 2-х чоловік: Цемик Ганну Захарівну, Качоровського Петра Адамовича

 

Голова зборів: Слово надається Личику В.В. Зачитує протокол лічильної комісії загальних зборів акціонерів від 09.04. 2014 року "Щодо прийняття рішень та порядок підрахування голосів лічильною комісією", обраною загальними зборами акціонерів ПАТ "Шепетівкагаз".

Головуючий: прошу затвердити протокол лічильної комісії. Прошу проголосувати.

Хто "За" – одноголосно, "проти" – немає , "утримались"- немає

Протокол лічильної комісії затверджений.

Переходимо до другого питання порядку денного: Звіт правління про результат фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік.

Я пропоную звіт правління не зачитувати на зборах. Всі матеріали по зборах були відправлені в НАК "Нафтогаз України", ПП "Поділлягаз", всі акціонери мали можливість зі звітом ознайомитись, а присутні ознайомлені. Тому пропоную заслухати головного інженера Личика Юрія Валентиновича  який зачитає основні напрямки діяльності товариства на 2014 рік, а тоді заслухати звіт наглядової і ревізійної комісії і тоді перейти до обговорення цих питань.

Хто за дану пропозицію прошу проголосувати підняттям рук.

Хто "За" – одноголосно, "проти" – немає , "утримались"- немає

Для ознайомлення з плановими основними напрямками діяльності товариства на 2014 рік. Слово надається головному інженеру ПАТ"Шепетівкагаз" Личику Юрію Валентиновичу.

Слухали: Личика Юрія Валентиновича, який зачитав основні напрямки діяльності товариства на 2014 рік. (додається)

Голова зборів: Запитання до виступаючого є. Нема.

Слово для звіту наглядової ради за 2013 рік надається Петренко Григорію Миколайовичу – голові наглядової ради ПАТ «Шепетівкагаз».

Слухали: Петренка Григорія Миколайовича, який зачитав звіт наглядової ради ПАТ «Шепетівкагаз» за 2013 рік (додається).

Голова зборів: Запитання по звіту наглядової ради є?

Питання від акціонера Грищука Т.К.

Хочу запитати у голови наглядової ради в якій кількості зрідженого газу на ГНС виявили нестачу?

Відповідь Петренка Г.М. - По питанню нестачі зрідженого газу на ГНС був виданий наказ №84 від 02.10.2013 року голови правління про створення комісії по інвентаризації скрапленого газу в підзвіті посадової особи в.о. начальника ГНС Петрука В.О. В процесі роботи комісії виявлена нестача скрапленого газу. Було прийнято рішення правління і наглядової ради передати всі матеріали в правоохоронні органи. Зараз проводиться слідство за цим фактом УМВС України у Хмельницькій області, тому в інтересах слідства більше нічого не розголошую.

Інші запитання є? Немає.

Голова зборів: Слово для звіту та висновку ревізійної комісії за 2013 рік надається члену ревізійної комісії Клименко Ларисі Степанівні.

Слухали: Клименко Ларису Степанівну, яка зачитала звіт та висновки ревізійної комісії за 2013 рік (додається).

Голова зборів: Звіт ревізійної комісії закінчено. Запитання по звіту є? Немає.

Ми заслухали всі три звіти. Переходимо до обговорення. Хто бажає виступити?

Слово надається акціонеру Раєвій В.М.

Слухали Раєву В.М. - Вношу пропозицію затвердити звіт голови правління, основні напрямки діяльності товариства на 2014 рік, звіт ревізійної комісії і наглядової ради та роботу наглядової ради та ревізійної комісії визнати задовільними.

Головуючий: Інші пропозиції будуть? Немає.

Хто за дану пропозицію  прошу проголосувати.

Хто «за» - одноголосно. «проти» - немає. «утримались» - немає.

Слово для ознайомлення з проектом рішення №2 загальних зборів акціонерів надається Цемик Ганні Захарівні.

Слухали: Цемик Ганну Захарівну, яка зачитала проект рішення №2 загальних зборів акціонерів.

Голова зборів: Які будуть зміни, доповнення до проекту рішення №2. Немає. Є пропозиція проект рішення №2 загальних зборів акціонерів прийняти в цілому. Хто за дану пропозицію прошу проголосувати і надати бюлетень №2 для голосування до лічильної комісії.

Слово надається Личику Валентину Веніаміновичу – голові лічильної комісії.

Слухали: Личика Валентина Веніаміновича, який зачитав  протокол лічильної комісії №2 від 09.04.2014.(протокол №2 додається)

Голова зборів: За результатами голосування зачитано і прийнято одноголосно рішення №2 від 09.04.2014р. загальних зборів акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз» (рішення №2 додається).

Постановили:

 1. Затвердити звіт правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та визнати роботу правління товариства задовільною.
 2. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2014 рік.

Голова зборів: Слово для ознайомлення з проектом рішення №3 загальних зборів акціонерів по питанню порядку денного: «Звіт наглядової ради товариства про проведену роботу в 2013 році» надається Цемик Ганні Захарівні.

Слухали: Цемик  Г.З., яка зачитала проект рішення №3 загальних зборів.

Голова зборів: Які будуть пропозиції щодо проекту рішення №3 загальних зборів акціонерів? Поступила пропозиція проект рішення №3 загальних зборів акціонерів прийняти за основу і в цілому проголосувати. Інші пропозиції будуть? Немає. Прошу проголосувати і передати бюлетень №3 для голосування до лічильної комісії.

Слово надається Личику Валентину Веніаміновичу – голові лічильної комісії.

Слухали: Личика Валентина Веніаміновича, який зачитав протокол лічильної комісії №3 від 09.04. 2014р. (протокол №3 додається)

Голова зборів: За результатами голосування зачитано і прийнято рішення №3 від 09.04.2014р. загальних зборів акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз» (рішення додається).

Постановили:

 1. Затвердити звіт наглядової ради. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

Голова зборів: Слово для ознайомлення з проектом рішення №4 від 09.04.2014р. загальних зборів акціонерів надається Цемик Ганні Захарівні.

Слухали: Цемик Ганну Захарівну, яка зачитала проект рішення №4 загальних зборів.

Голова зборів: Які пропозиції будуть по проекту рішення №4? Поступила пропозиція проект рішення №4 загальних зборів акціонерів від 09.04.2014р. прийняти за основу і проголосувати в цілому. Інші пропозиції будуть? Немає. Прошу проголосувати бюлетнем №4 для голосування  і передати для підрахунку голосів до лічильної комісії.

Слово надається Личику В.В. – голові лічильної комісії.

Слухали: Личика В.В., який зачитав протокол лічильної комісії №4 від 09.04.2014р.(протокол №4 додається)

Голова зборів: За результатами голосування зачитано і прийнято рішення №4 загальних зборів акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз» від 09.04.2014р. (рішення №4 додається)

Постановили:

 1. Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2013 рік та висновки ревізійної комісії щодо річного фінансового звіту та балансу товариства за 2013 рік.
 2. Роботу ревізійної комісії товариства визнати задовільною.

Голова зборів: Переходимо до 5 питання порядку денного: "Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік. Розподіл  прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2013 році. Затвердження рішення про виплату та розмір дивідендів.

 Слово для затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік надається Журавській Олені Тимофіївні – начальнику фінансово-економічного відділу.

Слухали: Журавську Олену Тимофіївну, яка зачитала  річний звіт, баланс за 2013 рік, розподіл прибутку за 2013 рік та розподіл планового прибутку на 2014 рік.

Голова зборів: Які будуть пропозиції по затвердженню річного звіту, балансу товариства за 2013 рік та планового розподілу прибутку на 2014 рік?

Виступили: Папаш Іван Якимович який вніс пропозицію затвердити річний звіт, баланс товариства за 2013 рік та плановий розподіл прибутку на 2014 рік спланувати 30% прибутку на виплату дивідендів за пропозицією НАК «НафтоГаз України».

Голова зборів: Поступила пропозиція затвердити річний звіт, баланс товариства за 2013 рік і плановий розподіл прибутку на 2014 рік та спрямувати 30% чистого прибутку на виплату дивідендів. Інші пропозиції будуть? Немає.

Голова зборів: Слово для ознайомлення з проектом рішення №5 загальних зборів акціонерів надається Цемик Ганні Захарівні.

Слухали: Цемик Ганну Захарівну, яка зачитала проект рішення №5 від 09.04.2014р.  загальних зборів.

Голова зборів: Запитання по звіту наглядової ради є?

Питання по порядку денному 5 від акціонера Грищука Тимофія Кузьмича.

Скільки отримано доходу від зберігання скрапленого газу?

Відповідь: Журавська Олена Тимофіївна – начальник фінансово-економічного відділу. Від діяльності ГНС отримано дохід в сумі 5 млн. 976 тис. грн.

Ще питання до Журавської О.Т. є? Немає.

Голова зборів: Хто за даний проект рішення прошу прийняти за основу і проголосувати бюлетнем №5 і передати  для підрахунку голосів до лічильної комісії.

Слово надається Личику Валентину Веніаміновичу – голові лічильної комісії.

Слухали: Личика Валентина Веніаміновича, який зачитав протокол лічильної комісії №5 від 09.04.2014р. (протокол №5 додається).

Голова зборів: За результатами голосування зачитано і прийнято рішення №5 від 09.04.2014р. загальних зборів акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз» (рішення №5 додається).

Постановили:

 1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Шепетівкагаз» за 2013 рік.
 2. Затвердити розподіл чистого прибутку за звітний 2013 рік в слідуючому порядку:
 • балансовий прибуток – 418 тис. грн
 • чистий прибуток – 404 тис. грн

п/п

Назва показника

Сума тис.грн.

%

1.

Статутний фонд підприємства

1272

 

2.

Частка державного майна в статутному фонді акціонерного товариства на 01.01.2014 р.                                                 

318

25

3.

Балансовий прибуток                

418

 

4.

Податок на прибуток

14

 

5.

Чистий прибуток

404

100

6.

Використання чистого прибутку

 

 

6.1.

Резервний (страховий) фонд

 

 

6.2.

Фонд розвитку виробництва

233

58

6.3

Фонд сплати дивідендів                                                          

 • всього
 • в тому числі на державну частку

121

30

6.4.

Фонд матеріального заохочення

 

 

6.5.

Фонд соціальних потреб

 

 

6.6.

Інші цілі :

в т.ч. викуп акцій

50

12

6.7.

Списання збитків минулих років

 

 

 

3. Затвердити розподіл планового прибутку на 2014 рік в слідуючому порядку:

п/п

Назва показника

Сума тис.грн.

%

 

 

 

 

1.

Статутний фонд підприємства

1272

 

2.

Частка державного майна в статутному фонді акціонерного товариства на 01.01.2014р.                                                 

318

25

3.

Балансовий прибуток                

642

 

4.

Податок на прибуток

116

 

5.

Чистий прибуток

526

100

6.

Використання чистого прибутку

526

100

6.1.

Резервний (страховий) фонд

 

 

6.2.

Фонд розвитку виробництва

268

51

6.3

Фонд сплати дивідендів

 • всього
 • в тому числі на державну частку

158

 

39

30

 

25

6.4.

Фонд матеріального заохочення

 

 

6.5.

Фонд соціальних потреб

 

 

6.6.

Інші цілі :

в т.ч. економічні санкції

100

19

6.7.

Списання збитків минулих років

 

 

6.8

Викуп акцій

 

 

 

4.Виплату дивідендів акціонерам товариства, спланувати у розмірі 30% від чистого прибутку товариства за 2013 рік. Виплату дивідендів здійснити через касу підприємства та зберігача ЦП.

 

Голова зборів: Переходимо до 6 питання порядку денного: Про вчинення значних правочинів.

Слово для виступу надається Цемик Ганні Захарівні.

Слухали: Цемик Ганну Захарівну, яка надала інформацію про укладання договорів на 2014-2015 роки та про необхідність погодження загальними зборами наступних правочинів у звязку з тим, що вартість договірних обсягів закупок природного газу, його транспортування розподільними та магістральними газопроводами, а також його реалізація значно перевищуює 10-ти відсоткову вартість чистих активів товариства, згідно Закону України «Про акціонерні товариства» маємо рішенням загальних зборів акціонерів погодити у складені товариством договорів на 2014 рік та попередньо схвалити укладання товариством, протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення зборами акціонерів, договорів від імені ПАТ «Шепетівкагаз».

Голова зборів: Інші пропозиції будуть? Немає.

Слово надається Цемик Ганні Захарівні.

Слухали: Цемик Ганну Захарівну, яка зачитала проект рішення №6 загальних зборів акціонерів.

Голова зборів: Які пропозиції будуть по проекту рішення №6? Поступила пропозиція проект рішення №6 від 09.04.2014р.  прийняти в цілому за основу. Хто за дану пропозицію прошу проголосувати бюлетенем №6 і передати для підрахунку голосів до лічильної комісії.

Слово надається Личику Валентину Веніаміновичу – голові лічильної комісії.

Слухали: Личика Валентина Веніаміновича, який зачитав протокол лічильної комісії №6. (протокол №6 додається).

Голова зборів: За результатами голосування зачитано і прийнято рішення №6 загальних зборів акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз» від 09.04.2014р. (рішення  додається).

Постановили:

1. Погодити укладені товариством договори на придбання природного газу, транспортування природного газу, укладені в 2014 році, вартість яких перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Забезпечити газопостачання на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладення товариством, протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів, договорів на:

 • Закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 50082 тис. грн. (п'ятдесят мільйонів вісімдесят дві тисячі гривень 00коп).
 • Надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 2705 тис. грн. (два мільйони сімсот п'ять гривень. 00коп.).
 • Надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 3265 тис. грн. (три мільйони двісті шістдесят п'ять гривень 00коп.).
 • Реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 40 101 тис. грн. (сорок мільйонів сто одна тисяча гривень 00коп.).

2. Схвалити заключення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг та займу, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства головою правління ПАТ "Шепетівкагаз" – Турінським Володимиром Володимировичом, зокрема щодо правочинів по укладанню та підписанню договорів кредиту, займу, купівлі-продажу, оренди та договорів надання послуг з розподілу, постачання та договорів купівлі, продажу природного, нафтового газу, газу (метану) вугільних родовищ та скрапленого газу на період 2014-2015 рік.

3. Схвалити заключення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг та займу, що є предметом такого правочину, із розрахунку сукупної вартості таких правочинів становить 60 мільйонів гривень, головою правління ПАТ "Шепетівкагаз" – Турінським Володимиром Володимировичем, зокрема щодо правочинів по укладанню та підписанню договорів кредиту, займу, купівлі-продажу, оренди та договорів надання послуг з розподілу, постачання та договорів купівлі, продажу природного, нафтового газу, газу (метану) вугільних родовищ та скрапленого газу на період 2014-2015 рік.

 

Голова зборів: Переходимо до 7 питання порядку денного "Збільшення статутного фонду товариста"

Слухали: Цемик Ганну Захарівну яка повідомила, що статутний фонд товариства на момент внесення змін не відповідає вимогам статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" і становить менше 1250 мінімальних заробітних плат, а саме 127200 грн. тому наглядовою радою спільно з правлінням товариства Протокол від 8.01. 2014 року запропоновано збільшити статутний фонд товариства шляхом підвищення номінальної вартості однієї акції з 4,00 грн. (чотири гривні 00 копійок) до 19,36 грн. (дев’ятнадцять гривень 36 копійок) за рахунок дооцінки основних фондів на суму 4886000 грн., і  статутний капітал товариства відповідно буде становити 6158000 грн. 

       Відповідно до ст.15 Закону України «Про акціонерні товариства», Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від. 14.05.2013 №822 та від 31.07.2012 р. №1073 збільшення статутного капіталу проводиться за висновком незалежного оцінювача. Висновок зробив оцінювач Л.А. Коршук, який сертифікований Асоціацією фахівців оцінки експерт-оцінювач вищої категорії, сертифікат фонду державного майна України і Київського коледжу нерухомості № ЕО-123 від 28 квітня 2001 року, реєстраційний № 10390 від 28 серпня 2013 року в Державному реєстрі оцінювачів та згідно сертифіката суб’єкта оціночної діяльності № 15388/13, виданий Фондом державного майна України 18 жовтня 2013 року ПП «Сокіл» м. Шепетівка, вул. К.Маркса, буд. 41.

     Відповідно до висновку, статутний капітал і відповідно до нього пакет акцій підлягає дооцінці на суму 4886000 гривень, а вартість однієї простої іменної акції збільшується на 15 гривень 36 копійок і відповідно статутний фонд товариства становить: 1272000 гривень + 4886000 гривень = 6158000 гривень, а вартість однієї простої іменної акції становить: 4 гривні 00 копійок + 15 гривень 36 копійок = 19 гривень 36 копійок.

     Згідно проведених оцінки і розрахунків збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акції за рахунок спрямування до статутного фонду додаткового капіталу, необхідно провести відповідні зміни до Статуту товариства в п.5.1.1 та 6.1.1.

Зазначила на вимогу НКЦПФР, у разі якщо акціонери, які голосували проти збільшення номінальної вартості простої акції та відповідно проти збільшення  статутного капіталу товариства, відносно них складається список і їм пропонується викуп товариством належних їм акцій за ціною не нижче номінальної вартості 4.00 гривні.

Голова зборів: Інші пропозиції будуть? Немає. Слово для ознайомлення з проектом рішення №7 надається Цемик Ганні Захарівні.

Слухали: Цемик Ганну Захарівну, яка зачитала проект рішення №7 від 09.04.2014р. загальних зборів акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз».

Голова зборів: Хто за даний проект рішення прошу проголосувати бюлетенем №7 і передати  для підрахунку голосів до лічильної комісії.

Слово надається Личику Валентину Веніаміновичу – голові лічильної комісії.

Слухали: Личика Валентина Веніаміновича, який зачитав протокол лічильної комісії №7 від 09.04.2014р. (протокол №7 додається).

Голова зборів: За результатами голосування зачитано і прийнято рішення №7 від 09.04.2014р. загальних зборів акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз» (рішення №7 додається).

Постановили:

 1. Затвердити статутний капітал товариства у розмірі 6158000 гривень.
 2. Затвердити номінальну вартість простої іменної акції у розмірі 19,36 гривень.
 3. Внести зміни до Статуту товариства  п. 5.1.1, п. 6.1.1.
 4. Голові правління скласти список акціонерів які голосували проти збільшення статутного капіталу товариства та укласти договори викупу належним їм акцій за ціною не нижче номінальної вартості 4.00 гривні кожна.
 5. Голові правління Турінському В.В. провести реєстрацію збільшення статутного капіталу товариства в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

Голова зборів: Переходимо до 8 питання порядку денного "Створення дочірнього підприємства, затвердження його статуту та виділу майна"

Слово надається Цемик Ганні Захарівні.

Слухали: Цемик Ганну Захарівну яка повідомила, що необхідність створення дочірнього підприємства передбачена Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу" від 08.07. 2010 року № 2467-VI згідно пункту 3 ст.16 передбачено, якщо газотранспортне або газорозподільне підприємство є складовою частиною вертикально інтегрованої господарської організації, воно має бути юридично та організаційно незалежним щодо інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації, яка не пов'язана з транспортуванням та/або розподілом природного газу.

На затвердження загальними зборами акціонерів пропонується статут Дочірнього підприємства ПАТ "Шепетівкагаз" по діяльності з постачання природного газу зі статутним капіталом 20 000 грн. До статутного капіталу дочірнього підприємства вноситься майно основних засобів з підрозділу відділу обліку природного газу з переліком яке додається до рішення зборів.

Зачитала проект статуту дочірнього підприємства ПАТ «Шеетівкагаз» і конкретний перелік майна що виділяється за кількістю і вартістю.

Голова зборів: Є питання до виступаючої?

З питанням звернувся акціонер Глушківський С.В. Чи буде виділятися майно на створення дочірнього підприємства?

Відповідь Турінського Володимира Володимировича - Виділ майна, яке передбачено внести до статутного капіталу товариства винесене на затвердження загальними зборами акціонерів, і основні фонди, які виділяються для діяльності дочірнього підприємства зі статутним фондом 20000 грн. буде зачитане і додається до проекту Статуту, іншого виділення чи відчуження майна не планувалось. Надається майно, що знаходиться у користуванні відділу обліку газу. З моменту діяльності дочірнього підприємства при необхідності, загальними зборами акціонерів беде виділене додаткове майно.

Голова зборів: Слово надається Цемик Ганні Захарівні для ознайомлення з проектом рішення № 8.

Слухали: Цемик Ганну Захарівну, яка зачитала проект рішення №8 від 09.04. 2014 року загальних зборів акціонерів ПАТ"Шепетівкагаз".

Голова зборів: Хто за даний проект рішення прошу проголосувати бюлетенем №8 і передати  для підрахунку голосів до лічильної комісії

Слово надається Личику Валентину Веніаміновичу – голові лічильної комісії.

Слухали: Личика Валентина Веніаміновича, який зачитав протокол лічильної комісії №8 від 09.04.2014р. (протокол №8 додається).

Голова зборів: За результатами голосування зачитано і прийнято рішення №8 від 09.04.2014р. загальних зборів акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз» (рішення №8 додається).

 

Постановили:

 1. Створити дочірнє підприємство "Шепетівкагаз" ПАТ "Шепетівкагаз".
 2. Затвердити статут дочірнього підприємства "Шепетівкагаз" ПАТ "Шепетівкагаз" надалі ДП ПАТ «Шепетівкагаз» по постачанню природного газу.
 3. Затвердити перелік майна виділеного до статутного капіталу дочірнього підприємства ПАТ «Шепетівкагаз».
 4. Доручити голові правління товариства здійснити державну реєстрацію дочірнього підприємства ПАТ «Шепетівкагаз» по постачанню природного газу.
 5. Доручити голові правління товариства Турінському В.В. затвердити організаційну структуру ДП ПАТ «Шепетівкагаз» та укладання контрактів з посадовими особами ДП ПАТ «Шепетівкагаз» з моменту початку діяльності підприємства.

 

Голова зборів: Переходимо до 9 питання порядку денного "Зміни до статуту товариства"

Слово надається Цемик Ганні Захарівні.

Слухали: Цемик Ганну Захарівну яка зачитала слідуючі зміни до статуту.

Редакція статуту

Запропоновані зміни

п. 1.5.13 Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.

п. 1.5.13 Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів, засновників та створених дочірніх підприємств. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права та майновий стан у разі вчинення акціонерами, (засновниками) товариства та посадовими особами дочірніх підприємств протиправних винних дій.

п. 1.5.15 Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства

п. 1.5.15 Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства. Товариство не несе відповідальність за зобов’язання створених ним дочірніх підприємств.

п. 5.1.1 Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 1 272 000,00 (Один мільйон двісті сімдесят дві тисячі гривень 00 копійок).

 

п. 5.1.1 Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі  6158000,00 гривень (шість мільйонів сто п’ятдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).

 

п. 6.1.1 Товариством розміщено 318000 (Триста вісімнадцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 4,00 грн. (чотири грн.) 00 копійок кожна.

 

п. 6.1.1 Товариством розміщено 318000 (Триста вісімнадцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 19,36 гривень (дев’ятнадцять грн.) 36 копійок кожна

 

Голова зборів: Інші пропозиції будуть? Немає? Хто за даний проект рішення прошу проголосувати бюлетенем №9 і передати для підрахунку голосів до лічильної комісії.

Слово надається Личику Валентину Веніаміновичу – голові лічильної комісії.

Слухали: Личика Валентина Веніаміновича, який зачитав протокол лічильної комісії №9 від 09.04.2014р. (протокол №9 додається).

Голова зборів: За результатами голосування зачитано і прийнято рішення №9 від 09.04.2014р. загальних зборів акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз» (рішення №9 додається).

Постановили:

 1. Внести зміни до Статуту товариства і викласти в редакції:

п. 1.5.13 Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів, засновників та створених дочірніх підприємств. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права та майновий стан у разі вчинення акціонерами, (засновниками) товариства та посадовими особами дочірніх підприємств протиправних винних дій.

п. 1.5.15 Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства. Товариство не несе відповідальність за зобов’язання створених ним дочірніх підприємств.

п. 5.1.1 Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі  6158000,00 гривень (шість мільйонів сто п’ятдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).

п. 6.1.1 Товариством розміщено 318000 (Триста вісімнадцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 19,36 гривень (дев’ятнадцять грн.) 36 копійок кожна.

Голова зборів: Порядок денний вичерпаний. Дякую всім за участь у зборах. Зауважень щодо ведення зборів не надійшло. Оголошую загальні збори акціонерів ПАТ "Шепетівкагаз" закритими.

 

 

Голова загальних

зборів акціонерів

ПАТ «Шепетівкагаз»                                                  Турінський В.В.

 

Секретаріат зборів                                                      Раєва В.М.

 

                                                                                             Ловінська С.В.

Категорія: Мої статті | Додав: Ksusha (05.06.2014)
Переглядів: 2392 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright MyCorp © 2018