Понедельник, 17.12.2018, 00:03
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
"Шепетівкагаз"
Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації

Контакт-центр (03840) 5-24-55
 Аварійно-диспетчерська служба - 104
Форма входу
Особистий кабінет

Категорії розділу
Мої статті [105]
Інформація для акціонерів [31]

Меню сайту

Отримання субсидії

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Головна » Статті » Інформація для акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз»

(надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 30403, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Економічна, 29, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») 27 квітня 2018 року о 10.00 годині за адресою: м. Шепетівка, вул. Економічна, 29 (в приміщенні їдальні).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 24 квітня 2018 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:

- Пращура Анатолія Миколайовича - Голова Лічильної комісії;

- Сікорського Юрія Олеговича  - член Лічильної комісії;

- Личика Юрія Валентиновича - член Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Турінського Володимира Володимировича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Гурбан Мирославу Володимирівну.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, юристу Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює особа уповноважена на це Головою Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він  немістить підпису члена реєстраційної комісії; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією,якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

 

4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Чистий прибуток за підсумками роботи Товариства у 2017 році спрямувати у фонд розвитку Товариства, дивіденди не нараховувати.

10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;

2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;

3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;

4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;

5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем;

6. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;

7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.

12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

 

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства.

2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

 

15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства.

2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

19. Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять  мільйонів шістдесят сім тисяч гривень 00 копійок);

-  оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною  вартістю 5 000 000,00 грн. (п’ять мільйонів гривень 00 копійок).

20. Про прийняття рішення про участь у створенні ТОВ «Шепетівкагазпостач».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

1. Прийняти участь у створенні ТО

В «Шепетівкагазпостач» із часткою ПрАТ по газопостачанню та газифікації  «Шепетівкагаз» у розмірі 50 % статутного капіталу, який буде сформовано із активів Товариства, що не перевищують 10%.

2.Уповноважити Наглядову Раду затвердити проект Статуту ТОВ  «Шепетівкагазпостач».

3 Уповноважити Голову Наглядової Ради  взяти участь у установчих зборах ТОВ «Шепетівкагазпостач» від імені ПрАТ по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз». Голові правління – для забезпечення участі у зборах надати Голові Наглядової Ради відповідну довіреність.

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://shepetivkagaz.ucoz.ua// .

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Шепетівка,

вул. Економічна, 29 (каб. юриста), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Гурбан Мирослава Володимирівна. Довідки за телефоном (03840) 4-06-17.

            Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

            Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

            Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі якщо для участі в Загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у  спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

             ПрАТ «Шепетівкагаз»

Категорія: Інформація для акціонерів | Додав: Ksusha (27.03.2018)
Переглядів: 114 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright MyCorp © 2018