Среда, 17.10.2018, 16:50
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
"Шепетівкагаз"
Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації

Контакт-центр (03840) 5-24-55
 Аварійно-диспетчерська служба - 104
Форма входу
Особистий кабінет

Категорії розділу
Мої статті [104]
Інформація для акціонерів [30]

Меню сайту

Отримання субсидії

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Головна » Статті » Інформація для акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз»

(надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 30403, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Економічна, 29, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Позачергові загальні збори Товариства») 27 грудня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Шепетівка, вул. Економічна, 29 (в приміщенні їдальні).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства –22 грудня 2017 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

5. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

8 Про прийняття рішення про участь у створенні ТОВ «Готель м. Шепетівка».

9. Про прийняття рішення про участь у створенні ТОВ «Шепетівка Енергогаз».

 

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://shepetivkagaz.ucoz.ua// .

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Шепетівка, вул. Економічна, 29 (каб. юриста), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Гурбан Мирослава Володимирівна.

 

Довідки за телефоном (03840) 4-06-17.

 

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:

- Пращура Анатолія Миколайовича - Голова Лічильної комісії;

- Сікорського Юрія Олеговича  - член Лічильної комісії;

- Личика Юрія Валентиновича - член Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Турінського Володимира Володимировича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Гурбан Мирославу Володимирівну.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, юристу Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює особа уповноважена на це Головою Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він  немістить підпису члена реєстраційної комісії; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він

складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ)

акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією,якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

1. Змінити тип з  публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

5. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

1. Змінити найменування ПАТ по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз» на ПрАТ по газопостачанню та газифікації  «Шепетівкагаз».

6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.

 7  . Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами

8. Про прийняття рішення про участь у створенні ТОВ «Готель м. Шепетівка».

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ

1. Прийняти участь у створенні ТОВ «Готель м. Шепетівка» із часткою ПАТ «Шепетівкагаз» у розмірі 50 % статутного капіталу, яку сформувати за рахунок внесення рухомого та нерухомого майна, а також земельної ділянки – комплексу Готель Центральний, що знаходиься за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 56.

2 Уповноважити Наглядову Раду ПАТ по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз»  затвердити проект Статуту ТОВ  «Готель м. Шепетівка».

3 Уповноважити Голову Наглядову Раду взяти участь у установчих зборах ТОВ «Готель м. Шепетівка» від імені ПАТ по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз», Голові правління – для забезпечення участі у зборах надати Голові Наглядової Ради відповідну довіреність.

9. Про прийняття рішення про участь у створенні ТОВ «Шепетівка Енергогаз».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

1. Прийняти участь у створенні ТОВ «Шепетівка Енергогаз» із часткою ПАТ по газопостачанню та газифікації  «Шепетівкагаз» у розмірі 50 % статутного капіталу, яку сформувати за рахунок внесення нежитлових будівель, обладнання газонаповнювального пункту, та земельної ділянки – ГНС, які розташовані за адресою : Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Економічна, 29.

2 Уповноважити Наглядову Раду затвердити проект Статуту ТОВ  «Готель м. Шепетівка».

3 Уповноважити Голову Наглядової Ради  взяти участь у установчих зборах ТОВ «Готель м. Шепетівка» від імені ПАТ по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз». Голові правління – для забезпечення участі у зборах надати Голові Наглядової Ради відповідну довіреність.

 

ПАТ «Шепетівкагаз»

Категорія: Інформація для акціонерів | Додав: Ksusha (12.12.2017)
Переглядів: 77 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright MyCorp © 2018